PUBLICACIÓNS

LIBROS

 Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán. Arcay Barral, Ángel; Barrecheguren Fernández, Jorge; Martínez Soto, Eloy; Piñeiro Edreira, Santiago; Vázquez-Rey Farto, Ernesto (coord.). Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2017.

ARTIGOS EN REVISTAS

A memoria histórica no Estado español: entre o dereito de graza e o dereito positivo, a propósito dunha sentenza do Tribunal Supremo do 13 de marzo de 2017“, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 21, 2017, pp. 392-397. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

 “Limites á función cualificadora das Mesas dos Parlamentos no Estado español. Comentario á sentenza do Tribunal Constitucional, do 18 de decembro de 2014, relativa a varios acordos da Mesa de Les Corts Valencianes, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 20, 2016, pp. 532-536. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

A capacidade do Estado para denegar a exportación de bens do patrimonio documental español a propósito dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 11 de febreiro de 2015“, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 20, 2016, pp. 486-491. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

 “A declinatoria de xurisdición como recurso dilatorio no proceso mediador“, no CEEJ – Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos, núm. 4, ano 2015, pp. 175-179. ISSN: 2341- 0116.

COMUNICACIÓNS

 “O dereito de acceso á información nas entidades locais, após a entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno“, nas II Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Grupo Marcelo Macías, Fundación Olga Gallego, Boletín Auriense, anexo núm. 38, Museo Arqueolóxico Provincial, Ourense, 2017, pp. 537-550. ISBN: 978-84-88522-36-8.

O recurso da declinatoria de xurisdición na mediación“, nas Xornadas Novos espazos para a mediación. Universidade de Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016.

Aprender en galego na UDC. O plano formal fronte ao real“, nas XI Xornadas sobre lingua e usos: Lingua e Universidade. Universidade da Coruña, Colección Cursos_Congresos_Simposios, núm. 139, Servizo de Normalización Lingüística, Servizo de Publicacións, A Coruña, 2015, pp. 111-114. ISBN: 978-84-9749-622-3.

DITAMES / INFORMES

 A representación estudantil nos órganos autonómicos de coordinación en materia de ordenación universitaria en España, de 24 de febreiro de 2018.

Alegación e Ditame contra da Proposta de fusión dos Concellos de Cerdedo e Cotobade (Pontevedra), de 26 de abril de 2016.

— Consideraciones a la consulta de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los diálogos a tres bandas o “triálogos”, de 8 de marzo de 2016.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close