Na Universidade de Vigo

logouniversidadevigo

Como estudante do Grao en Dirección e Xestión Pública, exerzo a representación do meu sector nos seguintes órganos colexiados de goberno:

Claustro Universitario: 09/04/2016 – Act.

Consello de Goberno, eleito polo Claustro Universitario: 06/05/2016 – Act.

Comisión Electoral, eleito polo Claustro Universitario: 06/05/2016 – Act.

Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 12/05/2016 – Act.

Comisión de Organización Académica e Profesorado, delegada do Consello de Goberno: 15/06/2016 – Act.

Comisión Permanente, eleito na Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 05/07/2016 – Act.

Comisión de Docencia e Alumnado, eleito na Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 05/07/2016 – Act.

Comisión do Grao en Dirección e Xestión Pública, eleito na Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 05/07/2016 – Act.

logo_consello_social_uvigo

Ademáis, na sesión do Consello de Goberno do 10 de outubro de 2016 fun eleito membro do Consello Social, sendo nomeado pola Orde do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, do 10 de novembro de 2016 (DOG nº 236, do 13/12/2016).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close