Na Universidade da Coruña

UDC

Como estudante da Licenciatura en Dereito, exercín a representación estudantil nos seguintes órganos colexiados de goberno:

Consello de Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas: 20/12/2010 – 21/12/2014.

Consello de Departamento de Economía Aplicada I: 20/12/2010 – 21/12/2014.

Comisión de Grao e Posgrao, ad hoc da Xunta de Facultade de Dereito: 18/02/2011 – 14/02/2013.

Xunta de Facultade de Dereito: 14/10/2011 – 14/02/2013.

Claustro Universitario: 17/10/2011 – 19/11/2012.

Comisión do XXV Aniversario da Facultade de Dereito, ad hoc da Xunta de Facultade de Dereito: 29/02/2012 – 20/02/2013.

Consello de Departamento de Dereito Privado: 13/03/2012 – 14/02/2013.

Claustro Universitario: 15/02/2013 – 30/10/2014.

Mesa do Claustro Universitario: 30/04/2013 – 30/10/2014.

Consello de Goberno, por designación do reitor: 18/10/2013 – 26/03/2015.

Comisión de Extensión Universitaria, delegada do Consello de Goberno: 29/10/2013 – 30/10/2014.

Comisión de Prácticas, delegada do Consello de Goberno: 29/10/2013 – 30/10/2014.

Comisión de Bibliotecas, delegada do Consello de Goberno: 28/05/2013 – 30/10/2014.

Comisión interna da Universidade para o Programa Docentia: 30/05/2013 – 02/04/2014.

Comisión interna da Universidade para o Programa Docentia: 03/04/2014 – 30/09/2014.

→ Comisión interna da Universidade para o Programa Docentia: 01/10/2014 – 30/09/2016.

Xunta de Facultade de Dereito: 22/12/2014 – 16/07/2015.

Consello de Departamento de Dereito Privado: 23/12/2014 – 16/07/2015.

Consello de Departamento de Dereito Público Especial: 23/12/2014 – 16/07/2015.

f39aefc966c586872427f3b9315392ee

Dende a III convocatoria participo no Programa Docentia da UDC, coordinado pola ACSUG (Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia), sendo vogal avaliador interno no:

Comité de Avaliación Docente da rama de Enxeñarías e Arquitectura: 01/10/2012 – 01/03/2013.

Comité de Avaliación Docente da rama de Enxeñarías e Arquitectura: 01/02/2014 – 31/01/2015.

Comité de Avaliación Docente da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas: 01/10/2015 – 31/03/2016.

Print

En 2014 participei na reunión coa Comisión de Avaliación Externa da ENQA (European Association for quality assurance in higher education), para a acreditación da ACSUG como membro de pleno dereito.

CEUNE

Ademáis, fun representante da Universidade da Coruña no pleno do CEUNE (Consejo de estudiantes universitario del Estado); órgano asesor e consultivo do Ministerio de Educación do Goberno de España en materia de ensino universitario: 31/10/2014 – 26/03/2015.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close