SOBRE MIN

Son un xurista especializado en Dereito Civil e Administrativo, que presta asesoramento legal nestas materias. Ademáis, o meu amplo coñecemento sobre os fondos documentais das distintas Administracións Públicas permíteme realizar a labor de documentar calquera asunto, tanto actual como antigo, mediante a busca nos Arquivos Históricos ou Administrativos.

O meu despacho colabora con especialistas de tódalas ramas do ámbito xurídico-social, formando unha rede que agrupa actividades como a Avogacía, a Procuradoría dos Tribunais, a Investigación histórica, a Pericia caligráfica ou a Xestoría administrativa, o que nos permite ofrecer aos nosos clientes un servizo integral, para defender os seus intereses da forma máis efectiva e completa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close